Livsmedelsingenjör

Livsmedelsingenjör

Livsmedelsingenjör är en expert med kompetens inom livsmedelskunskap och livsmedelsteknik och kan bland annat arbeta med hygien- och kvalitetsfrågor inom livsmedelsområdet. Det innebär att verka för att ständigt förfina och förbättra rutiner inom företaget, göra riskbedömningar samt driva olika förbättringsprojekt.

Livsmedelsingenjör förväntas ofta vara företagets representant i hygienfrågor gentemot myndigheter och kontrollorgan och hen håller också ofta utbildningar för personal - internt.

Livsmedelsingenjör ingår ofta i kvalitetsavdelningen där hen tillsammans med kollegorna stödjer produktionsavdelningar och produktutvecklingen mot en än starkare marknadsposition. Livsmedelsingenjör är ofta underställd och rapporterar direkt till kvalitetschefen och förväntans även ta ansvar för kvalitetsavdelningen vid kvalitetschefens frånvaro.

Livsmedelsingenjör behöver ha goda kunskaper inom svensk livsmedelslagstiftning. Arbetsspråk är ofta engelska, därför krävs det att man har mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Läs mer om yrket Ingenjör>>

Utbildning

För att kunna få jobb som livsmedelsingenjör krävs det livsmedelsteknisk utbildning på universitetsnivå, t.ex kan man ha examen från Livsmedelsteknisk högskoleutbildning, 120 högskolepoäng (= två års studier på heltid) på Lunds Tekniska Högskola (för behörighet till den krävs det bland annat tvåårig tidigare yrkeserfarenhet från livsmedelsindustrin, livsmedelsbutik, storhushåll eller restaurang. 

Nyttiga länkar
www.livsmedelsverket.se/produktion - info på Livsmedelsverkets hemsida om kontroller av livsmedel.

Visste du att...?
Många svenskar tror sig vara laktosintoleranta, fast de egentligen inte är det, och köper laktosfria livsmedel. Produktion och försäljning av laktosfria livsmedel har därför i Sverige växt till ganska mycket på senare år och idag (juni 2017) omsätter branschen årligen ca 1,6 miljarder kronor.

3 liknande yrke(n)