Mejeritekniker

Mejeritekniker

Mejeritekniker, som också kan ha en arbetstitel dairy-technologist, övervakar och styr processer, felsöker och åtgärdar driftstopp i en anläggning, föreslår förbättringar i produktionsprocessen och arbetar med kvalitet och livsmedelssäkerhet. 

Det finns ganska många olika arbetsuppgifter och möjligheter på ett mejeri: som mejeritekniker kan man komma att jobba med allt från process- och förpackningsteknik till provtagning och analys.

En mejeritekniker kan vara anställt med arbetstiteln "processoperatör", "maskinoperatör", "förpackningsoperatör", "lageroperatör", "dairy technologist" eller som "underhållstekniker".

För att kunna trivas med arbetet, behöver du ha intresse för teknik och för livsmedelsproduktion. Vidare behöver du vara en "IagspeIare", trivas att jobba i team; giIIa naturkunskap (kemi och fysik) och ha hög kvaIitetsmedvetenhet (vara Iite av en perfektionist). 

Se gärna en videofiIm "Terese testar teknik" (längd 8min)>>

Kika också på andra presentationer - ex. processoperatör>>, maskinoperatör>> och tekniker>>.

Utbildning

Relevanta utbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan.
Bra grundIäggande utbildning på gymnasienivå finns inom gymnasieskolans Restaurang- och livsmedelsprogrammet men även andra gymnasiala utbildninar kan vara passande, exempelvis utbildning från Industritekniska programmet eller från Teknikprogrammet. Motsvarande grundIäggande utbiIdningar kan finnas inom komvux.