Processoperatör inom livsmedelsindustrin

Processoperatör inom livsmedelsindustrin

Inom livsmedelsindustrin är produktionen till stora delar automatiserad. Det gäller vid bryggerier, kvarnar, mejerier och vid tillverkning av choklad och konfektyr.

Det mesta av arbetet sker med hjälp av maskiner och robotar, men det finns även arbetsmoment som utförs för hand.

För att göra arbetet omväxlande är det vanligt att man jobbar i arbetslag och roterar mellan olika arbetsuppgifter.

Utbildning

Lämplig utbildningsbakgrund är gymnasial utbildning från Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet eller något "tekniskt program" som t.ex El- och energiprogrammet, Industritekniska eller Teknikprogrammet.
Passande utbildningar kan även finnas inom yrkeshögskolan. Dock kan man bli upplärd på arbetsplatsen i samband med anställningen (om man saknar nödvändig kompetens när man anställs). För att få anställning kan arbetsgivare ställa vissa krav. Vanligtvis krävs det någon form av "gymnasiekompetens" och/eller erfarenhet av liknande arbete. All eftergymnasial utbildning och erfarenhet av arbete (och även praktik) på arbetsplatser där man sysslar med livsmedel eller hygien är meriterande när man söker anställning som processoperatör inom livsmedelsindustri.

Se gärna även andra yrkespresentationer, t.ex yrkespresentationer Processoperatör>>, Ingenjör>> och de olika yrkespresentationerna "yrken inom Tekniskt arbete".

5 liknande yrke(n)