Ystare

Ystare

Ystare arbetar med ystning i eget mejeri eller som anställd hantverksmejerist. Även små nyanser i ystningsförfarandet kan ge osten olika smaker som färdig­lagrad. Även om det inte är så stora skillnader i ostens recept, kan resultatet ändå variera mycket i smak.

I osttillverkningen är grundprinciperna desamma idag som för tusentals år sedan. Allt som behövs är fyra ingredienser – mjölk, bakteriekulturer, löpe och salt. Men det som gör det till en god ost är hantverket bakom. Det är då det börjar blir svårt. Mjölken ska värmas, kylas, bakteriekulturer och löpe ska tillsättas, osten ska stanna, brytas, värmas, avtappas, pressas, bada i salt, packas, lagras och till sist testas. Allt under noggrann övervakning av ystare.

Mjölkkvalitet, patogena bakterier, lagring (och att undvika lagringsfel) - har stor påverkan på ostkvalitet.

Andra yrkeskategorier som deltar i ostproduktionen är produktionsansvarig, packare och ostmästare. Ostmästare är en "överystare", kan man kanske säga, dvs säga det är en ystare med lång erfarenhet och känsliga sinnen.

Om man vill bli ystare, kan man söka anställning på mejerier eller så kan man bli egenföretagare/entreprenör och driva ett eget gårdsmejeri. För den som driver ett gårdsmejeri är djurens hälsa och välbefinnande mycket viktiga och glädjen över djuren är drivkraften i verksamhet. När man köper en ost från ett gårdsmejeri får man inte bara en smakupplevelse, utan tar också ställning för småskaligt mathantverk som bygger på en sund djursyn. Samtidigt får man oftast en naturlig produkt som är fri från konstgjorda tillsatser.

Inne i mejerierna finns det ofta en unik bakterieflora som tillsammans med ystares skickliga hantverket, sätter sin alldeles egen prägel på osten, ger den smak och karaktär.

I yrket ystare är noggrannhet och punktlighet viktiga egenskaper. Det var förr i tiden ett tungt jobb, i dag är det mycket övervakning av processer som ystare ägnar sig åt. Själv processer sköts av maskiner. 

Miljö på ett ysteri: det syns mest blanka stålrör och slutna kärl.  Det är mycket viktigt med hygienen: man använder skyddskläder och   rör och maskinerdiskas flera gånger om dagen.

Ystarna jobbar ofta i skift och gör också andra arbetsuppgifter (ex.paketering).

Många svenska ystare har i grunden utbildning till ostmästare från Danmark.

Andra "ostyrken" är fromager>> och affineur>>. Andra yrken inom mathantverk är bl a kock, konditorchokIadmästare och vinodlare.

4 liknande yrke(n)