Maskinoperatör

Maskinoperatör

Maskinoperatörer arbetar inom olika delar av industrin och arbetsuppgifterna kan vara skiftande beroende på var man jobbar.

Arbetet innebär i huvudsak att övervaka en eller flera maskiner. Ofta ingår det i arbetet att kontrollera tillflödet av material i maskinen. Man ska också åtgärda olika störningar i produktionen och rapportera in eller reparera maskinerna när det behövs. Arbetet växlar mellan att sitta i ett kontrollrum och att arbeta ute i anläggningen.

Maskinoperatörer finns inom många områden inom industrin, till exempel inom verstadsindustri, gummi- och plastindustrin, inom träindustri eller pappers- och massaindustrin.

Arbetsuppgifter

Arbetet som maskinoperatör innebär i huvudsak att övervaka en eller flera maskiner som tillverkar olika typer av produkter. Man kan antingen sköta maskinerna manuellt eller genom att programmera en dator som i sin tur styr maskinerna. 

Utbildning

Bra grundutbildning finns på gymnasiets Industritekniska program. Motsvarande utbildningar för vuxna kan erbjudas inom komvux (kommunal vuxenutbildning). Lämpliga utbildningar kan också finnas inom Yrkeshögskolan.

Övrigt

Det här yrket är i Sverige mycket mansdominerat: ca 87 % av yrkesverksamma är män (uppgift från SCB från mars 2017 - men som är baserat på data insamlat under år 2015).

 

 

1 liknande yrke(n)