Hyveloperatör

Hyveloperatör

Yrkesbeskrivning

En hyveloperatör har ett precisionsarbete som kräver stor noggrannhet. De behöver ha goda kunskaper i trä och också vara duktiga i mekanik och datakunskap. Hyveloperatören sköter maskiner som hyvlar sågat virke.

 
De kan arbeta på ett hyvleri i anslutning till ett sågverk, på ett fristående hyvleri eller trävaruföretag. Tidigare har man kallats hyvlare men idag används denna benämning alltmer sällan. Moderna hyvelmaskiner är utrustade med datasystem för verktygsinställning och hyveloperatören kodar in värden för inställningen i programmet. De provkör maskinerna och kontrollerar att virket får exakta mått och ytor. De övervakar hyvlingen. Man arbetar med mycket små toleranser och de moderna hyvelmaskinerna går mycket snabbt. I arbetsuppgifterna ingår också att slipa verktygen till maskinerna, till exempel hyvelstål och fräsar. På stora hyvlerier kan slipning av verktygen vara en tjänst som köps in av externa företag. Hyvelmaskinerna är numera inbyggda och bullernivån är låg. Trädamm förekommer och kan orsaka allergiska reaktioner hos den som är känslig även om man har lyckats minska problemet genom nya effektivare ventilations-, spån- och dammutsugningssystem.
En hyvelmästare har lång erfarenhet och kan också ha arbetsledande uppgifter.

Utbildning

Man kan utbilda sig till hyveloperatör på det Industritekniska programmet i gymnasieskolan. De kurser som ingår i gymnasieskolans program kan också finnas inom komvux. Det händer också att företagen rekryterar från andra utbildningar i gymnasieskolan och ger upplärning på arbetsplatsen varvat med kortare kurser. Lämplig utbildning kan även finnas inom Yrkeshögskolan.

Framtidsutsikter

Det har blivit vanligare inom sågverksindustrin att satsa på vidareförädling och fler sågverk har också anslutande hyvlerier. Samtidigt blir maskinerna effektivare och kräver mindre personal. Någon större förändring av antalet som arbetar som hyveloperatör eller hyvelmästare kommer det därför troligen inte att bli under den närmaste tiden. Efterfrågan, och därmed personalbehov, samvarierar cykliskt med konjunkturen.