Befraktare

Befraktare

Befraktare kaIIas också för fartygsoperatör och en vanIig arbetspIats för befraktare/fartygsoperatör är ett logistikföretag. Man kan säga att befraktare är en kvaIificerad Iogistiker inom sjötransporter.

Som befraktare/fartygsoperatör har man dagliga kontakter med rederier, fartyg, hamnar och kunder. I arbetet ingår oftast föIjande arbesuppgifter: befraktning, lastplanering, koordinering och optimering av fartygsresurser och containerdepåer. Ofta ingår det också att ta emot bokningar, skapa kundofferter, prislistor och affärskalkyler, samt ekonomisk uppföljning av företagets (det Iogistikföretaget där man är anstäIId) olika uppdrag. 

Utbildning

För att kunna få arbete som befraktare/fartygsoperatör behöver man ha teknisk, sjöfarts- eller logistikutbildning på högskolenivå eller motsvarande. Man behöver också behärska svenska och engelska mycket väl i tal och skrift samt ha goda kunskaper i programmet Excel. Erfarenhet från arbete i transport- eller shippingverksamhet är meriterande när man söker jobb som befraktare/fartygsoperatör.

3 liknande yrke(n)