Industrisömmerska

Industrisömmerska

Industrisömmerska som också kan kallas för "maskinsömmerska" arbetar med tillverkning av kläder och andra produkter som tillverkas med hjälp av sy-teknik /på en maskin/.

Det är mycket svårt att få tag på utbildade och/eller erfarna industrisömmerskor i Sverige idag. Företagen som behöver rekrytera tvingas därför starta egna interna utbildningar. Bra grundutbildning finns på flera av gymnasieskolans program, bland annat på Industritekniska programmet och på Hantverksprogrammet. Men just till Industrisömmerska finns det inte någon reguljär utbildning.

Utbildning

Bra grundIäggande utbiIdning finns på gymnasieskolans Hantverksprogrammet, inriktning Textildesign>> och på inriktningen Övriga hantverk>> (profil Sömmerska).

Du som är intresserad av yrket Industrisömmerska, kanske viII se information även om föIjande yrken:
Maskinoperatör>>Sömmerska>>Pälssömmerska>>Skräddare>>Moderedaktör>>

Modedesigner>>Textilingenjör>Image konsult>>

Visste du att...?
Ordet industri kommer från latinets industria och kan översättas till svenska ungefär som "flit" eller "sysselsättning". I dagens (moderna) betydelsen menas det med "Industriell tillverkning" att produkter framställs i en stor skala genom att råvaror förädlas (ofta på fabriker).