Handskmakare

Handskmakare

Handskmakare handtillverkar handskar. De tillverkar också prototyper för senare maskintillverkning /mass- eIIer serietiIIverkning/.

Olika moment som ingår i processen när man tillverkar handskar är:
att fukta skinnen i duk för att göra dem lättare att bearbeta.
Därefter granskar handskmakaren skinnet noggrant och planerar hur handskarna bäst skärs ut.
Som en sista förberedelse innan tillskärningen talkar han skinnet för att göra det än enklare att handha.

Vid tillskärning använder handskmakaren verktyg såsom en stor sax, en trubbig kniv och linjal.

Skinnet sträcks, sätts därefter i press, handsken stansas, sys ihop antingen med maskin eller för hand. De dressas på varma metallhänder innan de till slut stryks och poleras för dess slutliga form och finish.

Handskmakeri är numera ett sällsynt yrke. Der finns färre än hundra handskmakare världen över.

Övrigt

Yrket ingår i Myndighetens (Myh, Myndighet för yrkeshögskolan) lista på de så kallade "smala yrken"; vilka andra yrken som i Sverige också räknas till kategorinsmala yrken kan man se på www.myh.se/smala yrken

För mer information se http://hantverksrad.se och www.mastarregistret.se

3 liknande yrke(n)