Garment technical designer

Garment technical designer

Mode- och konfektionsbranschen söker teknisk spetskompetens!
Den svenska mode- och konfektionsindustrin är en internationell tillväxtbransch och sysselsätter lika många anställda i Sverige som livsmedelsbranschen.

Garment Technical Designer är expert på teknisk specialisering, som t ex passform, inom konfektions- och produktionsteknik, mönsterkonstruktion och gradering, sömtutrustning, rationell sömnad, produktionsplanering samt produktionstekniskt ledarskap från skiss till färdigt plagg. 

Garment Technical Designers anställs på företag inom mode- och konfektionsområdet. Som utbiIdad Garment Technical Designer har man många yrken att välja mellan, både i Sverige och utomlands. Några exempel på yrkesroller är: mönsterkonstruktör, konfektionstekniker, direktris, produktutvecklare, produktionsledare, inköpare i produktionsledet, designassistent och kvalitetskoordinator.

Utbildning

Förslag på gymnasieutbildning:

Eftergymnasial utbildning:

  • Utbildning tiII garment teknikaI designer kan finnas inom yrkeshögskoIan.

Framtidsutsikter

Det råder kompetensbrist i modebranschen, framförallt inom konfektion- och produktionsteknik. Det innebär stora möjligheter för dig som har eftergymnasiaI utbiIdning inom yrkesområde "textil".