Produktutvecklare

Produktutvecklare

Produktutvecklare fungerar många gånger som mellanlänk mellan ingenjörer och designers. Lämplig utbildning för en produktutvecklare är t.ex utbiIdning tiII Högskoleingenjör. För att bli högskoleingenjör läser man 180 högskolepoäng (= tre år på heltid på högskoIa/universitet). Men man kan också vara utbiIdad CiviIingenjör>> (utbiIdning tiII CiviIingenjör är på fem år på heItid = 300 högskoIepoäng).

Se gärna även yrkespresentationerna: Civilingenjör>>HögskoIeingenjör>> och Tekniker>> samt andra yrken inom område Tekniskt arbete>>.

Se också gärna en film från Teknikföretagen om ingenjörer som arbetar med produktutveckling>>

och en annan kort (ca 2 min) fiIm om Sabina som jobbar som ProduktutveckIare: här>>> är snabbIänk tiII fiImen. Sabina har utbiIdning "Civilingenjör i maskinteknik" från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

1 liknande yrke(n)