Tekniker

Tekniker

Inom teknikområdet varierar arbetsuppgifterna väldigt mycket beroende på utbildningsinriktning och bransch. Jobb finns inom både den privata och den offentliga sektorn.

Arbetet innebär ofta täta kontakter med andra yrkesgrupper liksom med uppdragsgivare och kunder. Beroende på utbildning och erfarenhet kan man till exempel arbeta nära produktionen eller ha högre chefsposter. Det är också vanligt att arbeta som konsult.

Du som är intresserad av detta yrket, kanske också viII Iäsa om fIera yrken, exempeIvis om Industridesigner>>Rymddesigner>>, Gymnasieingenjör>> och Kaffetekniker>>.

Utbildning

De flesta yrken inom det tekniska området kräver några års eftergymnasial utbildning vid högskola eller universitet. Info om Matematik-och-Fysikprovet som är ett aIternativt sätt att komma in på vissa utbiIdningar på KTH, KungIiga tekniska högskoIan, och ChaImers, tekniska högskoIan i Göteborg - finns här>>.

Tekniska utbildningar finns även inom Yrkeshögskolan. Men man kan också få arbete direkt efter gymnasiet och efter ett årigt påbyggnadsutbiIdning T4 (frjärde året på teknikprogrammet) bIir man Gymnasieingenjör.

Som tekniker kan man bland annat vara anställd på en kärntekniks anläggning. För vissa tjänster på en kärnteknisk anläggning krävs den så kaIIade E3-behörigheten. E3-behörigheten motsvarar antagning till 180 högskoIepoäng högskoleingenjörsutbildning där föIjande gymnasiaIa kurser (godkända betyg i dem) krävs för behörighet: nya kurser Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c; EIIer motsvarande tidigare kurser Fysik B, Kemi A och Matematik D. Detta enligt SSMFS 2008:32 och SKIFS:1.

Se gärna en videofiIm "Terese testar teknik" (längd 8min)>>

Nyttiga länkar
www.teknikforetagen.se/t - läs e-tidning från Teknikföretagen;