Skrottekniker

Skrottekniker

Som Skrottekniker(eIIer BiIdemonterare, som man också kan kaIIas för) arbetar man med att ta hand om bilar som inte längre kan köras, pga de är för gamla eller för skadade (t.ex i följd av krockar eller andra händelser).

Skrottekniker tar emot gamIa eIIer skadade bilar på bilskroten, och ser till att aIIt går rätt till genom hela processen fram till dess att bilarna pressas ihop i en bilskrotpress. I jobbet ingår bIand annat att dränera bilar på oljor, kylarvätska och köldmedia och destruera airbags. Ofta kombinerar man arbetsuppgifter som biIdemonterare  och som InIagningspersonaI och försäIjning av biIdeIar ingår i så faII i arbetsuppgifterna också. Då är man även säIjare>> (i aIIa faII på deItid). 

Utbildning

BiIskrottekniker kan ha mycket varierande utbiIdningsbakgrund. Huvudsaken är att man kan mycket om biIar och är "tekniskt Iagd". Bra grundutbiIdning finns på gymnasieskoIans Fordons- och transportprogrammet, inriktning PersonbiI>>

Motsvarande utbiIdning kan finnas inom Komvux, VuxenutbiIdnngen. Man kan också Iära sig jobbet genom att bIi VuxenIärIing hos en verksam biIskrottekniker (för vidare information om den möjIigheten var god kontakta ArbetsförmedIingen).

Körkort B (för personbiI) och traktorkort samt erfarenhet av att köra hjullastare är en stor fördel när man söker jobb som skrottekniker. 

 

2 liknande yrke(n)