Saneringsarbetare

Saneringsarbetare

Sanerare röjer upp, rengör och återställer platser och lokaler efter olyckor, utsläpp eller andra oförutsedda händelser. En stor del av arbetet är också att sköta det löpande renhållningsarbetet i exempelvis industrier. Saneringsarbetare kan ha många olika arbetsuppgifter. De kan till exempel sanera fastigheter från asbest, arbeta med mögelsanering eller rengöring av ventilationsaggregat.

Läs också gärna om andra yrken inom Miljövård.

3 liknande yrke(n)