Saneringsarbetare

Saneringsarbetare

Sanerare röjer upp, rengör och återställer platser och lokaler efter olyckor, utsläpp eller andra oförutsedda händelser. En stor del av arbetet är också att sköta det löpande renhållningsarbetet i exempelvis industrier. Saneringsarbetare kan ha många olika arbetsuppgifter. De kan till exempel sanera fastigheter från asbest, arbeta med mögelsanering eller rengöring av ventilationsaggregat.

Läs också gärna om andra yrken inom Miljövård.

Visste du att...?
Många återvinningsstationer tvingas att läggas ner pga nedskräpning; varje månad dumpas det ca 250 ton skräp felaktigt, nära återvinningsstationer, i Sverige (uppgift från oktober 2017).

Lilla ordboken
Plogga - att jogga samtidigt som man plockar skräp; en aktivitet som har blivit en ny trend i Sverige (under året 2017); ploggning utförs oftast i grupp. Källa: www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord.

4 liknande yrke(n)