Rivningsarbetare

Rivningsarbetare

Rivningsarbete är en form av grovarbete som är ofta nödvändigt vid renoveringar och ombyggnationer.

Vid rivning av mycket hårda material som betong, sten och tegel används en så kallad bilningsmaskin som under högt tryck slår sönder byggmaterialet. Att bila ner byggmaterialet är ett tungt och mycket bullrigt arbete.

Rivningsarbetare kan kombinera arbetsuppgifter och agera som en annan sort grovarbetare och utföra i så fall andra former av markarbeten vid byggarbetsplatser. Med handredskap förflyttar och sprider grovarbetarna sand, grus, jord eller annat fyllnadsmaterial. Arbetet görs exempelvis för att jämna ut en markyta eller för anläggning av grönområde i närheten av bostadshus.
Det är vanligt att arbeta dagtid på vardagar. Arbete på kvällar och helger kan dock förekomma för att exempelvis tidsplanen ska hålla.

Utbildning

Det finns ingen specifik utbildning för rivningsarbetare eller en annan sort grovarbetare. Utbildning och erfarenhet bland de som utför de arbetsuppgifterna varierar kraftigt. Vissa lär sig arbetsuppgifterna direkt på en arbetsplats. Att man har någon form av gymnasial utbildning och helst inom bygg- eller anläggning eller någon teknisk utbildning är meriterande.