Renhållningsarbetare

Renhållningsarbetare

Varje dag tillkommer det en stor mängd sopor från hushåll, butiker, restauranger och företag. Som renhållningsarbetare tar man hand om dessa sopor och transporterar dem till särskilda avfallsanläggningar.

Renhållningsarbetare, som i "folkmun" kallas ofta för sophämtare, hämtar sopor och hushållsavfall från villor, flerfamiljshus, butiker och restauranger. Renhållningsarbetare kallas också miljöarbetare eller sopåkare.

Renhållningsarbetare som arbetar med sophämtning jobbar i arbetslag om två personer eller ensamma. Vid ensamarbete i sidlastare använder man ofta en joystick för att manövrera kärlen vid tömning. Den som har ansvaret för bilarna i ett område kan kallas för transportledare, avdelningschef, arbetsledare eller driftledare.

Läs också gärna om andra yrken inom Miljövård.

Utbildning

Upplärning till renhållningsarbete sker på arbetsplatsen. Om man ska arbeta med sophämtning kan introduktionen bestå av miljöutbildning samt att man får följa med i en sopbil för att lära sig rutinerna och arbetet.

Vid anställning ställs ofta krav på god fysik och kondition. För renhållningsarbetare som ska arbeta med sophämtning brukar krav ställas på körkort med C-behörighet, dvs att man är lastbilsförare. Vid anställning på en avfallsanläggning ställs ibland krav på traktorkort, truckkort och kompetens för att köra hjullastare eller grävmaskin.

Visste du att...?
Många återvinningsstationer tvingas att lägga ner pga nedskräpning; varje månad dumpas det ca 250 ton skräp felaktigt, nära återvinningsstationer, i Sverige (uppgift från oktober 2017).

Länktips
www.framtid.se/yrke/lastbilschauffor - yrkespresentation Lastbilsförare.

6 liknande yrke(n)