Asbestsanerare

Asbestsanerare

Asbestsanerare gör besiktningar och sanerar asbest från fastigheter, till exempel vid rivningsarbeten. Asbest är ett samlingsnamn för olika mineraler som tidigare användes för bland annat brandskydd och värmeisolering. Asbestdamm är farligt att andas in och totalförbjöds under 1980-talet, men finns tyvärr fortfarande kvar i en hel del äldre byggnader. Det är också vanligt att sanera PCB, som är ett annat miljö- och hälsofarligt ämne.

Arbete med asbestsanering kräver läkarintyg och godkänd lugnröntgen. Man måste även ha tillstånd från Arbetsmiljöverket för att få jobba med asbest.

Utbildning

PCB*-utbildning kan krävas vid anställning.

B-körkort är ofta ett krav. BE och C-körkort samt liftkort kan vara ett plus.

Vid industrisanering kan det vara bra att ha gått en säkerhetsutbildning för arbete inom industrin.

Övrigt

Lilla ordboken
*PCB - är en förkortning som kan stå för Polyklorerade bifenyler, en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar som man fann i miljön i mitten av 1960-talet (Sören Jensen 1966); att ämnena är svårnedbrytbara – stabila – innebär att de anrikas i näringskedjan när de kommer ut i miljön. PCB-föreningarna har skadliga effekter på djurs och människors hälsa.

Se gärna information om andningsskydd>> på Centrum för arbets- och miljömedicins hemsida - http://camm.sll.se.

5 liknande yrke(n)