Asbestsanerare

Asbestsanerare

Asbestsanerare gör besiktningar och sanerar asbest från fastigheter, till exempel vid rivningsarbeten. Asbest är ett samlingsnamn för olika mineraler som tidigare användes för bland annat brandskydd och värmeisolering. Asbestdamm är farligt att andas in och totalförbjöds under 1980-talet, men finns tyvärr fortfarande kvar i en hel del äldre byggnader. Det är också vanligt att sanera PCB, som är ett annat miljö- och hälsofarligt ämne.

Arbete med asbestsanering kräver läkarintyg och godkänd lugnröntgen. Man måste även ha tillstånd från Arbetsmiljöverket för att få jobba med asbest.

PCB-utbildning kan krävas vid anställning.

B-körkort är ofta ett krav. BE och C-körkort samt liftkort kan vara ett plus.

Vid industrisanering kan det vara bra att ha gått en säkerhetsutbildning för arbete inom industrin.

Se gärna information om andningsskydd>> på Centrum för arbets- och miljömedicins hemsida - http://camm.sll.se.

2 liknande yrke(n)