Farliga yrken

Farliga yrken

På de flesta arbetsplatser finns det faror för de anställdas hälsa och ibland också för deras liv. Några yrken passar inte den som har vissa sjukdomar eller åkommor. Andra yrken kan vara nästan lika farliga för alla som utövar dem.

Till de farliga yrken hör det bland annat:
Bombtekniker>>
Astronaut >>
Väktare >> och Ordningsvakt >>
Äventyrare >>
Djurvårdare vid djurpark >>

Byggnadsarbetare >>* - se bland annat yrkespresentationerna Byggnadssnickare >> och Byggnadsplåtslagare >> samt Kranförare >>
Brandman >> - se även yrkespresentationer Rökdykare >> och Flygplatsbrandman >>
Elektriker >>
Polis >> - se även yrkespresentation Utryckningspolis >>

_______________
*Byggbranschen rapporterar tusentals allvarliga olyckor som årligen inträffar på de svenska arbetsplatser. De flesta byggnadsarbetare som skadas allvarligt är över 55 år gamla.

Ny utbildning
GRiB >> - är en ny utbildning (från 2018) för räddningstjänstpersonal i beredskap.

Nyttiga länkar
www.msb.se - MBS, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap;
för info om utbildningar för räddningstjänstpersonal var god se www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Utbildning/Raddningstjanst
www.svt.se/nyheter - drönare med hjärtstartare är en av de idéer som har förbättrat sjukvården.

6 liknande yrke(n)