Farliga yrken

Farliga yrken

På de flesta arbetsplatser finns det faror för de anställdas hälsa och ibland också för deras liv. Några yrken passar inte den som har vissa sjukdomar eller åkommor. Andra yrken kan vara nästan lika farliga för alla som utövar dem.

Byggbranschen rapporterar tusentals allvarliga olyckor som årligen inträffar på de svenska arbetsplatser. De flesta av byggnadsarbetare som skadas allvarligt är över 55 år gamla.

Till de farliga yrken hör det bland annat: väktare och ordningsvakt>>
Äventyrare>>
Djurvårdare vid djurpark>>

Byggnadsarbetare - se bl a yrkespresentationerna Byggnadssnickare>> och Byggnadsplåtslagare>> samt Kranförare>>
Brandman>> - se även yrkespresentation Flygplatsbrandman>>
Elektriker>>
Polis>> - se även yrkespresentation Utryckningspolis>>