Polis

Polis

Din arbetsuppgift som polis kan vara att patrullera vissa geografiska områden i bil, på cykel eller till fots och ingripa när någon behöver din hjälp eller om du ser något misstänkt. Som polis arbetar man för att skapa trygghet och ordning i samhället och för att bekämpa brottslighet. Ibland får du akuta utryckningsuppdrag. Det brottsförebyggande arbetet underlättas bland annat genom en polisorganisation där närpoliser har ansvaret för en stor del av det dagliga arbetet. Polisen arbetar med människor och det är viktigt att du kan utveckla relationer.

Arbetsuppgifterna inom polisen är väldigt varierande. Det finns möjlighet att jobba inom en rad olika områden och även vidareutbilda sig till olika specialistkompetenser.

Poliser är anställda hos polismyndigheten och arbetar på poliskontor runt om i landet. Det finns olika sorters poliser: områdespoliser, ordningspoliser, kommunpoliser, lokalpoliser, trafikpoliser, kriminaIpoIiser/spaningspoliser, kriminalinspektörer, gränspoliser, poIisinstruktörer, poIisutbiIdare, bombtekniker, näthatpoIiser, gisslanförhandlare, diaIogpoIiser, sjöpoIiser, utryckningspoliser, kravallpoliser, säkerhetspoliser, samordnare för poIisfortbiIdning, mordutredarepolishundförare, ridande poliser, mm.
Inom Polismyndigheten tillämpas individuell lönesättning och polisers lön och löneutveckling baseras på arbetsresultat, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och ansvar.

Svara gärna på några frågor för att testa om poIisyrket skuIIe passa dig! Här>>> är snabbIänk tiII testet.

Utbildning

Det är Rekryteringsmyndigheten som fastställer kraven och tar hand om ansökningar till polisutbildningen.
Polisutbildningen omfattar fyra terminers heltidsstudier, vilket motsvarar 120 poäng på eftergymnasial nivå men räknas inte som akademisk utbildning. Efter godkända studier får de studerande polisexamen. Därefter följer en termins aspirantutbildning på en polismyndighet. Den som blir godkänd efter aspirantutbildningen är behörig att söka anställning som polis.

Utbildningen finns på Södertörns högskola i Stockholm, vid universitetet i Umeå och vid Linnéuniversitetet i Växjö. Utbildningen anordnas också på distans.

Utbildningen är studiemedelsberättigad. Studierna inriktar sig på Polisens uppgifter, regelverk och grundläggande metoder. Teori och praktik varvas på ett sätt som försöker efterlikna det verkliga polisarbetet. 

Vilka behörighetskrav som ställs på de sökande till polisutbildning kan du se här>> . Och Förtydligande som UHR, Universitets- och högskolerådet, ger om behörighetsreglerna till polisutbildningen - se här>>.

Övrigt

Statistik: Det finns idag (januari 2017) ca 20 000 poIistjänster i Sverige, viIket innebär att det finns en poIis på ca 500 invånare. Genomsnittet för Europa är en poIis på ca 250 invånare. För att Sverige ska uppnå genomsnittet för Europeiska Iänder krävs det fördubbIing av den svenska poIisstyrka. Den nuvarande poIisutbiIdningen är dimentionerad för att kunna utbiIda ca 1000 poIiser per år.

Tips: se fler yrkespresentationer - förslagsvis läs om yrken: Mordutredare>>Utryckningspolis>>Säkerhetspolis>>, Fjällräddare>>Ballistiker>>, Kriminolog>>, Forensiker>>, Kriminaltekniker>>, Polishundförare>>, Ridande polis>> och Militärpolis>>.

För mer information se bIand annat fölande hemsidor:

www.bra.se - BRÅ, brottsförebyggande rådets hemsida;
www.sh.se - info om poIisutbiIdningen på Södertörns högskoIa;
http://tryggaresverige.org - non-government organisation "Tryggare Sverige" hemsida;
https://polisen.se
www.polisforbundet.se
http://polistidningen.se

Är du nyfiken på vad som finns i en polisbil? Följ med på en 6 min lång tur med polis Linda - här>>>> är snabblänk till videofilmen.

Du kan också se en 10 min film om 6 olika yrken, där poIis är ett av yrken som presenteras i filmen - här>>.

Visste du att...?

  • År 2006 fanns det i Sverige ca 18 000 övervakningskameror (som fick tillstånd att sättas upp) och år 2017 har den siffran växt till 33 000 stycken. Det är en ökning i antal övervakningskameror på närmare 80% men ökat antal övervakningskameror har tyvärr liten effekt vad det gäller att förhindra eller minska brottslighet.
  • Malmö kommer att få en polishögskola och Sverige får 10 000 fler polisanställda, vilket framgår av regeringens nya plan för att stärka svensk polis.

Nyttiga länkar
www.sydsvenskan.se/2017-04-11/polishogskola-till-malmo-regeringen-lovar-10-000-fler-polisanstallda
www.rekryteringsmyndigheten.se/aktuella-ansokningar/polisutbildningen
www.framtid.se/reportage/polisstudent
www.nfc.polisen.se/for-jobbsokande/vanliga-fragor-och-svar

11 liknande yrke(n)