Polis

Polis

Din arbetsuppgift som polis kan vara att patrullera vissa geografiska områden i bil, på cykel eller till fots och ingripa när någon behöver din hjälp eller om du ser något misstänkt. Som polis arbetar man för att skapa trygghet och ordning i samhället och för att bekämpa brottslighet. Ibland får du akuta utryckningsuppdrag. Det brottsförebyggande arbetet underlättas bland annat genom en polisorganisation där närpoliser har ansvaret för en stor del av det dagliga arbetet. Polisen arbetar med människor och det är viktigt att du kan utveckla relationer.

Arbetsuppgifterna inom polisen är väldigt varierande. Det finns möjlighet att jobba inom en rad olika områden och även vidareutbilda sig till olika specialistkompetenser.

Poliser är anställda hos polismyndigheten och arbetar på poliskontor runt om i landet. Det finns olika sorters poliser: områdespoliser, ordningspoliser, kommunpoliser, lokalpoliser, lokala brottsplatsundersökare, trafikpoliser, kriminaIpoIiser/spaningspoliser, kriminalinspektörer, gränspoliser, poIisinstruktörer, poIisutbiIdare, bombtekniker, näthatpoIiser, gisslanförhandlare, diaIogpoIiser, sjöpoIiser, utryckningspoliser, kravallpoliser, säkerhetspoliser, samordnare för poIisfortbiIdning, kommenderingschefer, mordutredarepolishundförare, ridande poliser, polisinspektörer, polisintendenter, sjöpoliser mm.
Inom Polismyndigheten tillämpas individuell lönesättning och polisers lön och löneutveckling baseras på arbetsresultat, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och ansvar.

Svara gärna på några frågor för att testa om poIisyrket skuIIe passa dig! Här>>> är snabbIänk tiII testet.

Utbildning

Det är Rekryteringsmyndigheten som fastställer kraven och tar hand om ansökningar till polisutbildningen.
Polisutbildningen omfattar fyra terminers heltidsstudier, vilket motsvarar 120 poäng på eftergymnasial nivå men räknas inte som en akademisk utbildning.
Efter godkända studier får de studerande polisexamen. Därefter följer en termins aspirantutbildning på en polismyndighet. Den som blir godkänd efter aspirantutbildningen är behörig att söka anställning som polis.

Polisutbildningen finns på Södertörns högskola i Stockholm, vid universitetet i Umeå och vid Linnéuniversitetet i Växjö. Utbildningen anordnas också på distans, ex. se info om >> femterminers lång polisprogrammet i Växjö.

Utbildningen är studiemedelsberättigad, dvs man kan få Studiemedel från CSN. Studierna inriktar sig på Polisens uppgifter, regelverk och grundläggande metoder. Teori och praktik varvas på ett sätt som försöker efterlikna det verkliga polisarbetet. 

Vilka behörighetskrav som ställs på de sökande till polisutbildning kan du se här>> . Och Förtydligande som UHR, Universitets- och högskolerådet, ger om behörighetsreglerna till polisutbildningen - se här>>. Förklaring av antagningskraven till polisutbildningen - se här >>.
Läs här >> vad studerande berättar om polisutbildningen.

Övrigt

Statistik: Det finns idag (januari 2017) ca 20 000 poIistjänster i Sverige, viIket innebär att det finns en poIis på ca 500 invånare. Genomsnittet för Europa är en poIis på ca 250 invånare. För att Sverige ska uppnå genomsnittet för Europeiska Iänder krävs det fördubbIing av den svenska poIisstyrka. Den nuvarande poIisutbiIdningen är dimentionerad för att kunna utbiIda ca 1000 poIiser per år.

Svenska poliser utomlands: svensk polis arbetar inte endast i Sverige, utan även i ca 16 andra länder (uppgift från november 2017). Svenska poliser utomlands utför uppdrag inom EU eller i andra länder, bl a på uppdrag från FN. Exempel på vilka uppdag som svenska poliser kan ha utomlands är utbildningsinsatser (utbilda poliser i andra länder, dela med sig av sin poliserfarenhet).

Tips: se fler yrkespresentationer - förslagsvis läs om yrken: Mordutredare>>Utryckningspolis>>Säkerhetspolis>>, Fjällräddare>>Ballistiker>>, Kriminolog>>, Forensiker>>, Kriminaltekniker>>, Polishundförare>>, Ridande polis>> och Militärpolis>>.

För mer information se bIand annat fölande hemsidor:

www.bra.se - BRÅ, brottsförebyggande rådets hemsida;
https://polisen.se/Bli-polis - info om polisutbildningen;
www.sh.se - info om poIisutbiIdningen på Södertörns högskoIa;
http://tryggaresverige.org - non-government organisation "Tryggare Sverige" hemsida;
https://polisen.se
www.polisforbundet.se
http://polistidningen.se

Är du nyfiken på vad som finns i en polisbil? Följ med på en 6 min lång tur med polis Linda - här>>>> är snabblänk till videofilmen.

Du kan också se en 10 min film om 6 olika yrken, där poIis är ett av yrken som presenteras i filmen - här>>.

Visste du att...?

  • Till höstterminen 2017 står det ca 100 tomma platser på polisutbildningen, ungefär lika många tomma platser som under förra antagningen /till föregående termin, dvs till våren 2017/. Orsaken tros bl a bero på antal utbildningsplatser på polisutbildningen har höjts från 300 till 800 per termin;
  • Rekryteringsmyndigheten testar alla sökande till totalförsvaret, polisen, tullen, räddningstjänsten (bland annat brandmän). Man kan kontakta Rekryteringsmyndigheten med sina frågor om medicinska hinder för att arbeta inom dessa yrken;

  • Malmö kommer att få en polishögskola för att komma närmare målet på 10 tusen fler polisanställda, ett mål som framgår av regeringens plan för att stärka svensk polis.

Fler nyttiga länkar
www.msb.se - MBS, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap;
https://lnu.se/program/polisprogrammet-distans - info om distansutbildning på polisprogrammet i Växjö;
https://polisen.se/Bli-polis/Ansokan/Antagningskrav/Forklaring-av-antagningskraven
http://polistidningen.se
https://polisen.se
www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/polis
www.sydsvenskan.se/2017-04-11/polishogskola-till-malmo-regeringen-lovar-10-000-fler-polisanstallda
www.rekryteringsmyndigheten.se/aktuella-ansokningar/polisutbildningen
www.framtid.se/reportage/polisstudent
www.nfc.polisen.se/for-jobbsokande/vanliga-fragor-och-svar

21 liknande yrke(n)