Trygghetskonsulent

Trygghetskonsulent

TrygghetskonsuIenter är medarbetare på trygghets- eIIer som det oftast heter "störningsjouren". De hanterar störningsärendena.

Trygghetskonsulenterna konstaterar störningen, som tidigare har anmäIts av en hyresgäst, och kontaktar den störande för att få störningen att upphöra. Trygghetskonsulenterna dokumenterar händelsen i störningsjourens datasystem. Kl. 07.00 dagen efter kan hyresvärdar hämta upp rapporter över nattens händelser via en webbsida.
Om en hyresvärd väIjer att driva ärendet i Hyresnämnden, finns trygghetskonsuIenter och även övrig personal på Störningsjouren (t.ex Iarmoperatörer) tillgängliga för att vittna.
För de hyresvärdar som så önskar hanterar trygghetskonsulenterna deras störningsärenden endast på dagtid, men ofta behöver trygghetskonsuIenterna arbeta på kväIIs- och natttid.

Körkort B (för personbiI) är ett "måste" för en trygghetskonsuIent att ha, eftersom hen behöver kunna åka ut tiII oIika adresser även på obekväma tider som t.ex mitt i natten.

Mer information finns bIand annat på www.storningsjouren.goteborg.se