Väktare

Väktare

Som väktare kan du arbeta på många områden. Till exempel bevakar du industrier och kontorslokaler som ronderande väktare. Du kan även arbeta som butikskontrollant, ordningsvakt eller utföra värdetransporter. En väktare har ofta långa arbetspass och arbetar kvällar, nätter och helger. Det är vanligt att arbeta intensivt under en period för att sedan vara ledig en längre tid. Deltids- och behovsanställning förekommer.

Ronderande väktare åker eller går runt till olika kunder och bevakar exempelvis industrier, kontorslokaler, varuhus och byggarbetsplatser mot brand, stöld och skador och jobbar ofta natt. För att bli ronderande väktare krävs väktargrundutbildning.

Stationär väktare arbetar i en reception eller i entrén till ett stort företag, kontorsbyggnad, bank eller myndighet. Väktaren övervakar in- och utpasserande och ser till att inga obehöriga kommer in. På en del arbetsplatser sköter väktaren företagets telefonväxel, vaktmästaruppgifter och tar emot besökare och visar dem till rätta. En stationär väktare arbetar ofta med passersystem och säkerhetskameror och jobbar ofta dag.

Butikskontrollanten arbetar civilklädd eller i uniform i butiker och varuhus. Butikkontrollantens uppgift är att skydda varor från tillgrepp genom att ingripa mot snatterier och stölder.

Som värdeväktare/värdetransportör transporterar man sedlar, mynt, värdepapper och andra värdeföremål mellan olika platser, vanligtvis mellan butiker, restauranger, banker och uttagsautomater. Arbetet sker huvudsakligen dagtid. Värdeväktaren bör vara en lugn, trygg, noggrann och stresstålig person.

Ordningsvakter ronderar exempelvis i köpcentrum, mässor och sjukhus för att tillsammans med polisen medverka med att upprätthålla den allmänna ordningen. Arbetet skiljer sig från väktarens. Bland annat har ordningsvakten större rätt att ingripa mot personer som stör ordningen. Som ordningsvakt har man också ett speciellt förordnande från polismyndigheten.

För att arbeta som ordningsvakt krävs ordningsvaktsutbildning som tillhandahålls av Polismyndigheten.

Utbildning

För att arbeta som väktare krävs väktargrundutbildning.

Utbildningen omfattar 288 timmar. Utbildningen sker i två delar och är varvad med praktik. Utbildning anordnas till exempel av Bevakningsbranschens Yrkes- och arbetsmiljönämnd (BYA). Se information om BYA´s väktarutbiIdningen inkIusive info om hur man anmäIer sig på www.bya.se

Utbildning till väktare kan också finnas inom gymnasieskolan. Oftast finns den i så faII på Barn- och Fritidsprogrammet, inriktning SociaIt arbete>>, profiI Väktare.
Väktare fortbildas kontinuerligt under sina yrkesverksamma år.

8 liknande yrke(n)