Kustbevakningstjänsteman

Kustbevakningstjänsteman

En kustbevakningstjänsteman tillbringar ofta flera dygn i sträck till sjöss. Arbetet varieras av rutinsysslor och akuta nödsituationer. Ena stunden förväntas man agera som polis för att i nästa stund rädda människor i en nödsituation.

Kustbevakningen är en civil myndighet som övervakar svenska farvatten dygnet runt, under årets alla dagar. Kustbevakningens huvuduppgifter är att minimera skadorna på naturen vid utsläpp av farliga ämnen, begränsa brottsligheten, se till att säkerheten till sjöss följs och att ha en hög beredskap för sjöräddningstjänst.

För att arbeta som kustbevakare måste man genomgå myndighetens grundutbildning som omfattar både teori och praktik. Läs mer om de specifika antagningskraven på Kustbevakningens hemsida - www.kustbevakningen.se.

5 liknande yrke(n)