Militärpolis

Militärpolis

Militärpolisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten samt understödja andra förband i samband med genomförande av operationer, till exempel genom hantering av frihetsberövade personer, brottsutredningar, kriminalunderrättelsetjänst, kvalificerat personskydd och trafiktjänst.

Utbildning

När militärpoliskompaniet anställer sina soldater får de börja med en grundläggande militärpolisutbildning, där det även ingår många övningar som omsätter utbildningens teoretiska delar i praktik.

Övrigt

Ta gärna deI av info om fIera yrken, försIagsvis om yrken Säkerhetskoordinator>>, Securityinspektör>>, Privatdetektiv>>, Parkeringsvakt>>, Kustbevakningstjänsteman>>, GränskontroIIant>>, FjäIIräddare>>, CiviI utredare>>, Brottsförebyggande samordnare>>, PoIis>>, Ordningsvakt>>, Väktare>>, Väktare och soIdat>> samt Iivvakt>>. Se också gärna information om andra yrken inom försvarsmakten>>.

 

2 liknande yrke(n)