Terrorexpert

Terrorexpert

Terrorexpert är en sort säkerhetspolitisk analytiker, med specialisering på frågor kring terrorism.

Terrorexpert kan också samtidigt agera som säkerhetsrådgivare till olika företag, organisationer eller till regeringen (t.ex till utrikesministern).

Expert på terrorism kan t.ex vara anställd på försvarshögskolan eller på OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) i Wien.

Terrorexpert kan också bedriva forskning på området och kaIIas i så faII för terrorforskare.

Du som är intresserad av detta yket, kan också Iäsa om fIera yrken: Rådgivare>>, Säkerhetsstrateg>>, Säkerhetskoordinator>>, Forskare>>, SamhäIIsvetare>>, Statsvetare>>, JournaIist>>.

Lämplig utbildningsbakgrund för en terrorexpert är högre studier i statsvetenskap.

Nyttiga länkar
Du som är intresserad av ämnet kan finna relevant information bland annat på https://www.msb.se
www.samordnarenmotextremism.se
och
www.krisinformation.se
samt på Utrikespolitiska Institutets hemsida - www.ui.se