Terrorexpert

Terrorexpert

Terrorexpert är en sort säkerhetspolitisk analytiker, med specialisering på frågor kring terrorism.

Terrorexpert kan också samtidigt agera som säkerhetsrådgivare till olika företag, organisationer eller till regeringen (t.ex till utrikesministern).

Expert på terrorism kan t.ex vara anställd på försvarshögskolan eller på OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) i Wien.

Terrorexpert kan också bedriva forskning på området och kaIIas i så faII för terrorforskare.

Du som är intresserad av detta yket, kan också Iäsa om fIera yrken: Rådgivare>>, Säkerhetsstrateg>>, Säkerhetskoordinator>>, Forskare>>, SamhäIIsvetare>>, Statsvetare>>, JournaIist>>.

Lämplig utbildningsbakgrund för en terrorexpert är högre studier i statsvetenskap.

Visste du att...?
År 2006 fanns det i Sverige ca 18 000 övervakningskameror (som fick tillstånd att sättas upp) och år 2017 har den siffran växt till 33 000 stycken. Det är en ökning i antal övervakningskameror på närmare 80% men ökat antal övervakningskameror har tyvärr liten effekt vad det gäller att förhindra eller minska brottslighet.

Nyttiga länkar
Du som är intresserad av ämnet kan finna relevant information bland annat på https://www.msb.se
www.samordnarenmotextremism.se
och
www.krisinformation.se
samt på Utrikespolitiska Institutets hemsida - www.ui.se

5 liknande yrke(n)