Säkerhetsstrateg

Säkerhetsstrateg

Som säkerhetsstrateg förväntas man samordna och utveckla orgnisationens eller företagets arbete mot hot och våld.
I arbetsuppgifterna ingår ofta även administrativa uppgifter och arbete med att handha budget, utbildning av chefer, ansvara för olika sortens anmälan, uppdatera och arkivera utbildningar i olika läroplattformer, samt sammanställa statistik över hot- o våldshändelser.

Du kan behöva samordna företagets eller organisationens utbildningar för personal om hur de ska agera i hot- och våldsituationer, följa upp och beställa sådana utbildningar och handha budget kring dessa utbildningar.

Du skall även medverka vid utbildningar i säkerhetsledningssystemet och ansvara för säkerhetshandboken. Du förväntas utveckla utbildningsmetoder och utbildningsmaterial, ansvara för företagets eller organisationens riktlinjer och handlingsplaner avseende hot o våld i arbetsmiljön. Lagbevakning inom området ingår i jobbet. Även i övrigt måste man som säkerhetsstrateg medverka i projekt och andra säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter.

Personliga egenskaper som gör att man kan lyckas med och trivas i yrkesrollen som säkerhetsstrteg är: förmåga och vilja till att lära nytt, möjlighet till att hålla många bollar i luften samtidigt, förmåga till struktur och ordning o reda samt att man är pedagogisk och kan behålla lugnet även i mycket stressiga situationer.

Exempel på en arbetsplats för en säkerhetsstrateg är olika myndigheter, t.ex Försäkringskassan. En säkerhetsstrateg kan också vara anställd på Säkerhet, katastrof-och beredskapsenheten inom Landsting.

Visste du att...?
År 2006 fanns det i Sverige ca 18 000 övervakningskameror (som fick tillstånd att sättas upp) och år 2017 har den siffran växt till 33 000 stycken. Det är en ökning i antal övervakningskameror på närmare 80% men ökat antal övervakningskameror har tyvärr liten effekt vad det gäller att förhindra eller minska brottslighet.

Nyttiga länkar
https://www.msb.se
www.krisinformation.se

4 liknande yrke(n)