Säkerhetskoordinator

Säkerhetskoordinator

Att arbeta inom säkerhetsbranschen är spännande, men också ganska krävande.

Dina arbetsuppgifter kan variera kraftigt, mycket beroende på inom vilket område du sköter säkerheten, samt på vilken arbetsplats du befinner dig på.

Exempel på yrkestitlar/arbetstitIar är bIand annat:

en karriär inom säkerhetsbranschen som t.ex.
• Säkerhets- och trygghetskoordinator
Projektledare inom säkerhet och trygghet
Verksamhetsutvecklare inriktning säkerhet och kvalitet
• Planerare och utredare inom säkerhet, trygghet och kvalitet
• Kvalitets- säkerhets- och arbetsmiljöhandläggare
• Säkerhetschef
Säkerhetsstrateg>>
Datasäkerhetsansvarig>>
• Säkerhetsansvarig
• SäkerhetskonsuIt
• Informationssäkerhetschef
• Säkerhetsinspektör m.fI.

Utbildning

Passande utbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan.

Ny utbildning
GRiB >> - är en ny utbildning (från 2018) för räddningstjänstpersonal i beredskap.

Ta gärna del av information om flera yrken, ex. Säkerhetspolis>>.

Visste du att...?
År 2006 fanns det i Sverige ca 18 000 övervakningskameror (som fick tillstånd att sättas upp) och år 2017 har den siffran växt till 33 000 stycken. Det är en ökning i antal övervakningskameror på närmare 80% men ökat antal övervakningskameror har tyvärr liten effekt vad det gäller att förhindra eller minska brottslighet.

Nyttiga länkar
https://polisen.se - info på polisens hemsida om vad man kan göra för att försöka skydda sig mot bostadsinbrott;
www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/artiklar/hesa-fredrik 
https://www.msb.se

www.krisinformation.se

4 liknande yrke(n)