Säkerhetskoordinator

Säkerhetskoordinator

Att arbeta inom säkerhetsbranschen är spännande, men också ganska krävande.

Dina arbetsuppgifter kan variera kraftigt, mycket beroende på inom vilket område du sköter säkerheten, samt på vilken arbetsplats du befinner dig på.

Exempel på yrkestitlar/arbetstitIar är bIand annat:

en karriär inom säkerhetsbranschen som t.ex.
• Säkerhets- och trygghetskoordinator
Projektledare inom säkerhet och trygghet
Verksamhetsutvecklare inriktning säkerhet och kvalitet
• Planerare och utredare inom säkerhet, trygghet och kvalitet
• Kvalitets- säkerhets- och arbetsmiljöhandläggare
• Säkerhetschef
Säkerhetsstrateg>>
Datasäkerhetsansvarig>>
• Säkerhetsansvarig
• SäkerhetskonsuIt
• Informationssäkerhetschef
• Säkerhetsinspektör m.fI.

Utbildning

Passande utbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan.

Ta gärna del av information om flera yrken, ex. Säkerhetspolis>>.

Nyttiga länkar https://www.msb.se
www.krisinformation.se