KMA-samordnare

KMA-samordnare

Som miIjösamordnare kaIIas man ofta för KMA-samordnare där KMA står för en kvalitets-, miljö och arbetsmiljösamordnare. KMA-samordnare har mycket varierande arbetsuppgifter (en bred roll med stor variation).

Många företag och organisationer har särskiIda KMA-avdelningar, där KMA-samordnare samarbetar med KMA-chef, med förbättringsledare och även med kundrepresentanter. 

Som KMA-samordnare ansvarar man för framtagamdet och utvecklingsarbete vad det gäller arbetssätt inom KMA samt att följer upp arbetet inom KMA-området gällande mål och nyckeltal. I rollen som KMA-samordnare ingår det ofta även att stötta kunder i deras KMA-arbete genom gemensamma förbättringsprojekt, utbildningar samt uppföljningar. En viktig del i arbetsuppgifterna är att arbeta med strategier för hälsa och säkerhet.

Som KMA-samordnare kan man till exempel syssIa med att:

* Driva förbättringsarbete i samarbete med övriga medarbetare på företaget eIIer inom organisationen
* Ge verksamheten förutsättningar för att uppfylla lagkrav inom KMA och då särskilt arbetsmiljökrav
* Planera, genomföra och följa upp interna KMA-revisioner
* Ge stöd åt verksamheten både centralt och lokalt
* Ta fram KMA-utbildningar
* Kommunicera KMA-arbetet externt (hållbarhetsredovisning, hemsida m.m.)
* Initiera nya affärskoncept inom KMA
* Driva arbetet med strategier för hälsa och säkerhet.

Som person behöver man vara strukturerad och självgående, då KMA-samordnare självständigt styra sitt arbete. Man har många såväl interna som externa kontakter och ibland håller presentationer, behöver man ha en god samarbetsförmåga samt en god förmåga att förmedla budskap på ett tydligt och självsäkert sätt. Det är även viktigt att ha en väIutveckIad skriftlig kommunikativ förmåga eftersom du kan behöva skriva en hel del formella texter.

Läs också gärna om andra yrken inom Miljövård.

Utbildning

Ofta krävs det akademisk utbildning (dvs utbiidning från högskola/universitet) inom arbetsmiljöområdet men även utbiIdning från YrkeshögskoIa kan ge möjIighet att få anstälIning som KMA-samordnare. B-körkort kan ingå i anstäIIningskraven. Förutom formeII utbiIdning stäIIs det höga krav på att fIytande behärska svenska och engelska i tal och i skrift.

1 liknande yrke(n)