Miljöekonom

Miljöekonom

Miljöekonomi handlar om samspelet mellan samhällsekonomi och miljö, och om att hushålla med begränsade resurser. Miljöekonomi syftar till att vi ska nyttja våra ekosystems varor och tjänster på bästa sätt. God miljökvalitet är en del av samhällets välfärd. Miljöekonomi är ett sätt att väga in värdet av naturen i samhällets beslut och på så sätt styra mot en högre välfärd.

Läs också gärna om andra yrken inom Miljövård.

Temadag:
Världsmiljödagen (World Environment Day) är en temadag som firas årligen över hela världen den 5 juni sedan den instiftades efter FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972. Världsmiljödagen är en av FN:s temadagar.

Visste du att...?
Det är miljövänligt att äta vegetariskt (att producera ett kilo kött innebär göra lika mycket koldioxiutsläpp som att köra bil 25 mil, 250 km).

Nyttiga länkar
http://gmv.gu.se - Göteborgs Miljövetenskapliga centrum (GMV);
www.naturvardsverket.se - info om Ramsarkonventionen, som är en global naturvårdskonvention om att bevara våtmarker och vattenmiljöer och nyttja dem på ett hållbart sätt;
http://www.naturvardsverket.se/

4 liknande yrke(n)