Miljöekonom

Miljöekonom

Miljöekonomi handlar om samspelet mellan samhällsekonomi och miljö, och om att hushålla med begränsade resurser. Miljöekonomi syftar till att vi ska nyttja våra ekosystems varor och tjänster på bästa sätt. God miljökvalitet är en del av samhällets välfärd. Miljöekonomi är ett sätt att väga in värdet av naturen i samhällets beslut och på så sätt styra mot en högre välfärd.

Läs också gärna om andra yrken inom Miljövård.

Nyttiga länkar
http://gmv.gu.se - Göteborgs Miljövetenskapliga centrum (GMV);
http://www.naturvardsverket.se/