Mobility Manager

Mobility Manager

Mobility manager kan vara anställd inom en kommunal verksamhet, t.ex på Gatu- och trafikkontoret (inom den Tekniska förvaltningen).

I mobility managers arbetsuppgifter ingår att arbeta med att stödja företag, verksamheter och individer med gröna resplaner, genomföra utåtriktade dialoger och aktiviteter, initiera, förverkliga och utvärdera olika MM-åtgärder samt utveckla arbetsmetoder inom beteende och påverkan.

Mobility managers arbete präglas av samarbete och är i mångt och mycket relationsbyggande, därför att mobility manager har många kontakter med allmänheten, företag, verksamheter, olika förvaltningar, organisationer och myndigheter. 

För att trivas i och lyckas med yrkesrollen som mobility manager behöver man vara är intiativrikt och mycket engagerad person som "brinner för" nytänkande och innovation inom mobility management och hållbart resande.

Utbildning

Utbildning som krävs är att man är utbildad miljövetare, samhällsvetare, beteendevetare, kulturgeograf eller har annan eftergymnasial utbildning, som arbetsgivaren anser vara passande för de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten.