Gatuingenjör

Gatuingenjör

Som gatuingenjör brukar man vara anställd på det kommunala Trafikkontoret och ansvara för underhåll, reinvesteringar och anläggningsentreprenader i en beställarroll. I arbetet ingår ofta även att handla upp, planera, följa upp och utvärdera projekt utförda av entreprenörer och delta i utvecklingsarbetet inom det aktuella området och följa utvecklingen inom branschen samt svara på skrivelser från allmänhet, andra förvaltningar och bolag.

Gatuingenjörer fungerar också som stadens ansikte utåt, dvs gentemot allmänheten när det gäller frågor och synpunkter kring underhåll och reinvesteringar på gatumark. De administrativa arbetsuppgifter sköter gatuingenjörer i första hand via stadens ärendesystem, men det sker även via epost och telefon.

Som gatuingenjör ansvarar man också för att driva och leda projekt med externa parter, även utanför sitt dagliga ansvarsområde, därför krävs det välutveckad förmåga att samarbeta med övriga medarbetare inom avdelningen, både inom samma geografi och inom samma verksamhetsområde i syfte att åstadkomma en så bra verksamhet som möjligt.

Gatuingenjörer fungera även som sakkunnig i möten och diskussioner med andra förvaltningar och bolag, t ex rörande bygglovsremisser och medverkar vid framtagande av tjänsteutlåtanden, projektplaner och projektredovisningar mm inom sitt verksamhetsområde.

Gatuingenjörer ingår vanligtvis i olika referensgrupper för verksamhetens räkning.

För att trivas i yrkesrollen som gatuingenjör behöver man ha stort intresse för underhålls- och utredningsfrågor, ha goda datakunskaper. Vidare krävs det förmåga att se helhetsperspektiv men även förmåga att fånga in detaljer samt vilja att bidra till utveckling genom erfarenhetsutbyte med kollegor.

Utbildning

Kvalifikationer som krävs för att kunna få anställning som gatuingenjör är vanligtvis högskoleutbildning inom väg- och vatten- eller anläggningsteknik eller att man har tillägnat sig motsvarande erfarenhet på annat sätt (t.ex en yrkeshögskoleutbildning i kombination med flerårig arbetslivserfarenhet av arbete som beställare eller utförare inom anläggningsbranschen. Att man innehar B-körkort (för personbil) kan ställas som ett krav för att få anställning. Bra grundutbildning finns inom gymnasieskolan bIand annat på Teknikprogrammet.