Anläggningsarbetare

Anläggningsarbetare

Anläggningsarbetare kan också ha andra yrkestitlar, bland annat kan man kallas för "Gatu-, väg- och ledningsarbetare".
Anläggningsarbetarnas arbetsuppgifter och arbetsplatser varierar mycket. Från anläggningsarbeten i allt ifrån tunnelbyggen och flygplatser till att anlägga gräsmattor, plattsättning av gångar m.m. De är också en av de yrkeskategorier som arbetar mycket med maskiner och specialutrustning av olika slag, som laserinstrument för mätning.

En specialistgren inom anläggningssidan är asfaltutläggarna. Lönenivån varierar beroende på viIken arbetsgivare man arbetar för och på den anstäIIdes kompetens och tidigare arbetsIivserfarenhet.

Utbildning

För att bli anläggningsarbetare väljer man gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogrammet, i första hand inriktning MARK OCH ANLÄGGNING. Anläggningsfordonsförare utbildas på inriktningen ANLÄGGNINGSFORDON. Efter genomförd utbildning avläggs yrkesexamen.

Motsvarande utbildningar kan finnas inom komvux, vuxenutbildningar. Arbetsförmedlingen kan ibland anordna liknande utbidningar som arbetsmarknadsutbildningar.