Anläggningsdykare

Anläggningsdykare

Anläggningsdykare arbetar under vattenytan med att till exempel bygga eller reparera broar och kraftverk. Arbeten kan utföras på ned till 50 meters djup men sker oftast på grundare vatten. Redan några meter under vattenytan är det mörkt och kallt att arbeta. 90 procent av jobben finns i intervallet 0-10 meters djup.

Anläggningsdykare jobbar med de flesta arbeten som utförs under vattnet när man bygger eller reparerar broar, hamnar, farleder och kraftverk. De är alltså anläggningsarbetare men med arbetsplatsen under vattenytan. I arbetsuppgifterna ingår till exempel att schakta, borra, spränga, svetsa, bygga formar, armera och gjuta.

Som anläggningsdykare måste man ha de praktiska kunskaperna för att klara av arbetsuppgifterna, men dessutom även känna till hur man påverkas av att vistas under vatten. Anläggningsdykare utsätter sig för extra påfrestningar och det är viktigt att följa säkerhetsföreskrifterna. Det är till exempel mycket viktigt att man följer de så kallade dyktabeller som anger hur länge man får vistas under vattnet, annars riskerar man att drabbas av tryckfallssjuka.

Idag (juni 2016) finns det ca 500 yrkesverksamma dykare i Sverige, varav cirka hälften (dvs omkring 250 personer) är anläggningsdykare.

Utbildning

För att jobba med bygg- och anläggningsarbeten under vatten behöver man särskild utbildning till tungdykare, ett B-certifikat (B 50 m) alternativt IDSA L III eller liknande, och dykarbok eller yrkesbevis som anläggningsdykare samt måste vara minst 20 år fyllda.

Man kan utbilda sig till anläggningsdykare genom en anställning som så kallad traditionell lärling i ett dykarföretag.
Har man skaffat sig en utbildning till anläggningsdykare utomlands kan den valideras mot den svenska.

Utbildning till anläggningsdykare kan också finnas inom Yrkeshögskolan. Till en yrkeshögskoleutbildning Anläggningsdykare på YRGO>> krävs det följande behörighet: fyllda 18 år, gymnasiekompetens samt godkända betyg i gymnasiala kurser Matematik 2 (en gammal kurs "Matematik B"), Svenska eller Svenska som andraspråk 2 (en gammal kurs "B") och Engelska 6 (B).

Framtidsutsikter

Det är relativt svårt att få jobb som anläggningsdykare men behovet förväntas öka inom de närmsta åren.

4 liknande yrke(n)