Rörläggare

Rörläggare

Rörläggare är ett av yrken under samlingsnamnet Anläggningsarbetare.

Rörläggare rycker ut när det har blivit en vattenläcka. Ledningen grävs upp och läckan lagas.
Rörläggare lägger också ned nya ledningar och byter ut gamla rör. Förutom rör som leder vatten och avlopp arbetar rörläggare med gasledningar och ledningar för fjärrvärme som innehåller varmvatten för uppvärmning av bostäder.

Rörläggare arbetar ofta i lag tillsammans med flera andra yrkesgrupper. Alla de olika yresgrupperna arbetar med maskiner och utrustning av olika slag. Avancerade specialinstrument, till exempel laserinstrument för mätningar och beräkningar, används numera ganska ofta. Det är ganska vanligt med längre resor till och från jobbet, eftersom många anläggningsarbetare och däribland även rörläggare, periodvis arbetar utanför hemorten, och ibland bor rörläggare tillfälligt på arbetsorten.

Utbildning

Utbildning till anläggningsarbetare finns inom gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Mark och anläggning.

Efter gymnasieutbildningen söker man färdigutbildning/lärlingsanställning i ett företag och efter cirka 2,5 år som lärling gör man ett yrkesteoretiskt prov. När det provet har blivit godkänt, får man sitt Yrkesbevis.