Håltagare

Håltagare

 En håltagare gör hål genom olika tjocka väggar för att ledningar och rör ska kunna föras igenom.
Väggarna kan vara av material som betong, tegel och sten. Håltagare arbetar med hjälp av diamantborrar och specialsågar.
Det är viktigt med goda kunskaper om hur verktygen ska skötas och användas. Betong- och stenblock som sågas ut kan vara stora och tunga. Ibland krävs hjälpmedel för att lyfta bort dem. Då behövs också kunskaper om tunga lyft. De maskiner som används flyttar håltagaren med sig och monterar ihop på arbetsplatsen.

Arbetsuppgifter

De vanligaste uppgifterna är borrning samt vägg- och golvsågning. Vid nyproduktion och ombyggnation av hus behöver hål och öppningar göras för dragning av rör, elkablar och ventilationstrummor.