Isolerare

Isolerare

Isoleringsmontörer arbetar med att isolera rör, värmepannor och ventilationskanaler för att höja säkerheten och minska energiförluster och buller. Det är ett hantverk som kräver både kunskap och kreativitet.

Isoleringsmontörer arbetar inom VVS (värme, ventilation och sanitet) med att isolera och bekläda rör, ventilationskanaler, värmepannor och cisterner med mera.

VVS-isoleraren isolerar rör för värme, kyla och ventilationskanaler vid nybyggnation och ombyggnation av hus. Arbetet utförs i alla typer av fastigheter där människor vistas, exempelvis bostäder och arbetsplatser. VVS-isoleraren jobbar ofta på en byggarbetsplats tillsammans med andra yrkesgrupper, bland annat VVS-montörer. VVS-isoleraren arbetar med sten- eller glasullsisolering, cellgummi och med skyddshöljen av plast.

Isoleringsplåtslagaren är specialistutbildad för arbeten inom pappers- och petrokemisk industri enligt standardiserade regler för yrket. De isolerar och bereder materialet, klär in rör, pannor, rökgaskanaler och fogar cisterntak med mera. Oftast kläs isoleringen med ett hölje av plåt som skydd. Höljet ska inte bara täcka isoleringen utan ska också vara snyggt och funktionellt. För att kunna forma plåten på rätt sätt måste man ha kunskaper i plåtutbredning och geometri. Det innebär att man måste kunna överföra en tredimensionell detalj till en plan bild och därefter klippa till plåten och ge den sin slutgiltiga form.

Isolera måste man göra av säkerhetsskäl på grund av brandrisk, mycket heta kanaler och rör. Ledningar och rör som transporterar brand- och explosionsfarligt innehåll isoleras för att minska olycksrisken. Isolering görs också av hygienskäl, för att exempelvis förebygga den vattenburna sjukdomen legionella. Isoleringen är även mycket viktig för att minska kondens (när fuktig luft möter en kall yta, exempelvis ett fönster) och energiförluster.

Isoleringsmontörer jobbar ibland ensamma och ibland i arbetslag. Jobbet behöver ofta utföras i trånga utrymmen i obekväma arbetsställningar. Arbetsmiljön kan vara både bullrig och dammig.

Utbildning

Isoleringsmontörer utbildas bland annat på VVS- och fastighetsprogrammet inom gymnasieskolan. Liknande utbildning kan också finnas inom Komvux (vuxenutbildningen).