Ventilationsisolerare

Ventilationsisolerare

Ventilationsisolerare arbetar med ventilationskanaler för att höja säkerheten och minska energiförluster och buller. Det är ett hantverk som kräver både kunskap och kreativitet.

Ventilationsisolerare arbetar inom VVS (värme, ventilation och sanitet). Ventilationsisolerare isolerar rör för värme, kyla och ventilationskanaler vid nybyggnation och ombyggnation av hus. Arbetet utförs i alla typer av fastigheter där människor vistas, exempelvis bostäder och arbetsplatser. VVS-isoleraren jobbar ofta på en byggarbetsplats tillsammans med andra yrkesgrupper, bland annat VVS-montörer. VVS-isoleraren arbetar med sten- eller glasullsisolering, cellgummi och med skyddshöljen av plast. 

 Isolera måste man göra av säkerhetsskäl på grund av brandrisk, mycket heta kanaler och rör. Ledningar och rör som transporterar brand- och explosionsfarligt innehåll isoleras för att minska olycksrisken. Isolering görs också av hygienskäl, för att exempelvis förebygga den vattenburna sjukdomen legionella. Isoleringen är även mycket viktig för att minska kondens (när fuktig luft möter en kall yta, exempelvis ett fönster) och energiförluster.

Som ventilationsisolerare är det bra att vara handlingskraftig,händig och att ha en kreativ förmåga. Fantasi och formkänsla är en fördel i arbetet eftersom olika typer av isoleringsarbeten skiljer sig från fall till fall.

Utbildning

Isoleringsmontörer utbildas bland annat på VVS- och fastighetsprogrammet inom gymnasieskolan.

Efter gymnasieutbildningen söker man färdigutbildning/lärlingsanställning i ett företag. Efter lärlingstiden gör man ett yrkesteoretiskt prov, när det är godkänt får man sitt yrkesbevis.

En vanlig väg in i yrket är att få hela utbildningen genom traditionell lärlingsanställning i ett isoleringsföretag. Utbildningen tar fyra år. 

Se gärna även andra yrkespresentationer, t.ex om yrket Ingenjör>> och om andra yrken inom Tekniskt arbete.