Akustiker

Akustiker

Akustiker är en person som specialiserat sig inom ämnet akustik.

Akustik är läran om ljud, främst hörbart ljud. Ljud är små vibrationer och i en vidare mening omfattar begreppet även lågfrekvent ljud (infraljud) och högfrekvent ljud (ultraljud) även om dessa inte kan uppfattas med hörseln. I fasta material talar man om stt ljud.
Både buller och välljud behandlas inom akustiken. Ordet akustik kommer från den klassiska grekiskans ακουστ?ς (akoustos), som betyder att kunna göra sig hörd.

Begreppet "akustik" är kanske mest bekant för allmänheten som beteckning för ljudkaraktären hos ett rum. Kortfattat, kan man säga att följande parametrar har betydelse för hur ljudet i ett rum uppfattas: ljudets utbredning och dämpning, som bestäms av lokalens utformning, materialval (ljudabsorption) och stomme (konstruktion och ljudisolering av väggar, golv och tak).

Närliggande ämnen till akustik är audiologi och mekanik, men även byggteknik, maskinteknik, geoteknik och musikvetenskap är närliggande de olika delområdena inom akustik.

Det är mycket viktigt att ta hänsyn till akustiken när man bygger, inreder och möbIerar teatrar och konserthaIIar - för att uppIeveIsen av Ijud är ett av de centraIa aspekter när man konsumerar en konsert, opera, musikaI eIIer en teaterförestäIIning.

Utbildning

Det finns ingen direkt utbildning för att bli akustiker men det finns flera utbildningar som innehåller kurser i t.ex. maskinakustik, rumsakustik och akustisk mätteknink. En akustiker är oftast ingenjör inom akustik.

Visste du att...?
Höga ljud kan orsaka tunnitus, ett tillstånd när inre örat "skapar konstant pip-signal". Ca 90% av ungdomar lider av tillfällig tinnitus, speciellt efter besök till musikfestivaler. Tinnitus går inte att bota, i alla fall inte med de metoder som finns tillgängliga idag. Därför rekommenderas det att förebygga genom att undvika vistas nära höga ljud eller genom att använda hörselskydd.

Kika gärna även på yrkespresentationerna: Ingengör>>, civilingenjöraudionom, Ijudtekniker och trampare.

1 liknande yrke(n)