Audionom

Audionom

I Sverige hör yrket audionom tiII de så kaIIade legitimationsyrken>>

Audionomer arbetar med människor som har besvär med sin hörsel. De utreder vilka slags hörselproblem det rör sig om, provar ut hörselhjälpmedel och hjälper till med hörselträning. Audionomer arbetar oftast på hörselvårdsavdelningar och hörcentraler. Andra arbetsplatser är privata läkarmottagningar, inom företagshälsovården och barn- och skolhälsovården. Audionomer kan också arbeta som produktspecialister hos hörapparatfirmor.

Samtalet med patienten för att utreda patientens upplevelser av sina symptom och hinder för kommunikation, är en viktig del av diagnostiken. Ibland måste hörselbesvären utredas ytterligare och då gör audionomen det i samverkan med läkare.

Om en undersökning visar att patienten har en hörselnedsättning ordinerar audionomen lämpliga hjälpmedel. I arbetet ingår att prova ut hjälpmedlen, till exempel hörapparat, och lära ut hur de ska användas. Hjälpmedlen ska anpassas så att de fungerar för patienten. Ofta innebär behandlingen ett mycket nära och ibland långvarigt samarbete med patienterna.

Var god se även andra yrkespresentationer, ex. Hörselassistent>> och Audiolog>>.

Visste du att...?
Höga ljud kan orsaka tunnitus, ett tillstånd när inre örat "skapar konstant pip-signal". Ca 90% av ungdomar lider av tillfällig tinnitus, speciellt efter besök till musikfestivaler. Tinnitus går inte att bota, i alla fall inte med de metoder som finns tillgängliga idag. Därför rekommenderas det att förebygga genom att undvika vistas nära höga ljud eller genom att använda hörselskydd.

Utbildning

Audionomer utbildas på Audionomprogrammet inom högskolan. Utbildningen är 3 år lång vid normal studietakt.
För information om behörighetskrav, kontakta utbildningsanordnaren. Utbildningen är sedan 1 april 2006 legitimationsgrundande.

Nyttiga länkar
www.asha.org - hemsida för American Speech-Language-Hearing Association (ASHA);
Hörselskadades riksförbunds hemsida>>
www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden

2 liknande yrke(n)