Specialpedagog

Specialpedagog

Specialpedagoger hjälper till att underlätta inlärningen i skolan för de elever som har behov av särskilt stöd. Det kan vara elever med läs- och skrivsvårigheter eller elever med psykiska eller intellektuella handikapp. Specialpedagogen kan också vara ett pedagogiskt stöd åt lärare.
En del specialpedagoger är specialiserade på tal- och språksvårigheter, på synskadade, hörselskadade eller utvecklingsstörda elever.

Till skillnad från speciallärare har specialpedagoger framförallt en handledande roll, meningen är att de skall arbeta tillsammans med personal och ledning och bidra till skolans pedagogiska utveckling.

Speciallärare kallas en lärare som arbetar med elever i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolor eller vuxenutbildning som är i behov av särskilt stöd. Vissa speciallärare är specialiserade på tal- och språksvårigheter, på synskadade eller hörselskadade elever eller sådana som har psykiska eller intellektuella funktionshinder. Specialläraren har en utbildning direkt riktad mot att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.

Utbildning

Speciallärare utbildas vid ett flertal högskolor. Oftast är utbildningen en påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma lärare.

För antagning krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier också särskild behörighet i svenska, engelska och samhällskunskap samt i vissa andra ämnen som varierar beroende på vilken inriktning du väljer att läsa.

Specialpedagogen är en Iärare som har genomgått en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning.