Specialpedagog

Specialpedagog

Specialpedagoger hjälper till att underlätta inlärningen i skolan för de elever som har behov av särskilt stöd. Det kan vara elever med läs- och skrivsvårigheter eller elever med psykiska eller intellektuella handikapp. Specialpedagogen kan också vara ett pedagogiskt stöd åt lärare.
En del specialpedagoger är specialiserade på tal- och språksvårigheter, på synskadade, hörselskadade eller utvecklingsstörda elever.

Till skillnad från speciallärare har specialpedagoger framförallt en handledande roll, meningen är att de skall arbeta tillsammans med personal och ledning och bidra till skolans pedagogiska utveckling.

Speciallärare kallas en lärare som arbetar med elever i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolor eller vuxenutbildning som är i behov av särskilt stöd. Vissa speciallärare är specialiserade på tal- och språksvårigheter, på synskadade eller hörselskadade elever eller sådana som har psykiska eller intellektuella funktionshinder. Specialläraren har en utbildning direkt riktad mot att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.

Utbildning

Specialpedagoger utbildas vid ett 10-tal högskolor/universitet (uppgift från maj 2017). Oftast är utbildningen en påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma lärare. För behörighet till det Specialpedagogiska programmet krävs det att man tar ut sin lärarexamen och arbetar sedan som lärare eller pedagog i minst 3 år på minst halvtid.

Specialpedagogen är, alltså, en Iärare som har genomgått en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning.

Specialpedagogexamen brukar på engelska heta Postgraduate Diploma in Special Educational Needs.

Nyttiga länkar
www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/minska-avhopp-fran-gymnasiet - processstöd från Skolverket för att minska antal elever som inte slutför sina studier;
www.framtid.se/reportage - info om Skolans dag (den 12 september).

3 liknande yrke(n)