Handledare

Handledare

En handledare är en lärare, vägledare eller ledsagare som ger kontinuerligt pedagogiskt stöd eller vägledning i kompetenshöjande syfte, som rör yrkesmässiga eller uppdragsmässiga förhållanden och inte personliga eller privata förhållanden. Det är vanligt att handläggararbetet ingår som en del i en annan tjänst.

Genom att ta emot en lärling hjälper du till att stödja ungdomars och nyanländas (vuxna invandrares) etablering på arbetsmarknaden.

Handledning kan genomföras såväl individuellt som i grupp.

Ofta arbetar en handläggare inom statlig eller kommunal förvaltning men finns även inom den privata sektorn eller inom försäkringsbranschen samt en del ideella organisationer.

Är du intresserad av att ta emot en lärling på din arbetsplats?
Om du kan tänka dig att ta emot en gymnasielärling, vänd dig till en gymnasieskola nära dig och anmäl ditt intresse.  Tips! På www.gymnasieguiden.se kan du hitta de skolor som finns i Sverige idag; det är lätt att få fram listor sorterade efter program/inriktning, län och kommun.

Nyttiga länkar
www.fragasyv.se/info/prao-i-grundskolan
www.iva.se/publicerat/dags-att-soka-till-mentorsprogrammet
www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/larlingsutbildning/larlingscentrum