Projektledare

Projektledare

En projektledare planerar, leder och styr projekt. För övrigt, så förekommer det många olika arbetstitlar, exemplevis kan man vara anställd som Regional kommunikatör/Projektledare.

Projektledaren ska skapa ett kreativt arbetsklimat bland deltagarna i projektet och stimulera nytänkande.
I arbetet ingår att samordna de olika uppdrag och arbetsuppgifter som hör till projektet.

Projektledaren ska kunna planera, organisera, marknadsföra och utvärdera. Men viktigast av allt är att projektledarens roll att leda människor. Projektledarens uppgifter innefattar bland annat att ha kontroll över hur projektet fortlöper och kunna sätta in åtgärder om något går snett.

Det är vanligt att projektledaren har sakkunskap inom det område som projektet ska arbeta med. I vissa fall kan det dock vara mer fruktbart att ha en projektledare som kommer från något annat område och därför kan se uppgiften med ”nya ögon”.

Till sin hjälp har projektledaren en projektgrupp som oftast består av specialister inom sina respektive områden, exempelvis ingenjörer, it-konsulter, inköpare och ekonomer. Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av bland annat tidsplaner med milstolpar, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomiuppföljningar.

Det finns olika projektmetodiker som en projektledare bör känna till och arbeta efter. En projektledare har också till uppgift att engagera och motivera sina medlemmar i projektgruppen så att de utför ett bra arbete och levererar rätt sak i rätt tid, till rätt kvalité.

Se gärna två korta videofiImer om yrket "ProjektIedare på Trafikverket" - här>> och - här>>

Utbildning

Oavsett om man arbetar tillfälligt eller permanent som projektledare bör man ha en yrkesutbildning och/eller erfarenhet som grund inom det område man vill arbeta, till exempel reklam, teknik, IT, media, pedagogik, och sedan bygga på med en projektledarutbildning. Det finns projektledarutbildningar som innehåller projektmetodik och ledarskap inom Yrkeshögskolan. Inom vissa utbildningar kan man kombinera fackkunskaper med utbildning i projektledning.

Nyttiga länkar
www.fmv.se - möt en projektledare på FMV (Försvarets Materielverk);
https://via.tt.se/pressmeddelande/svensken-drommer-om-att-bli-projektledare

9 liknande yrke(n)