Koreograf

Koreograf

 

Koreograf är en konstnärlig ledare inom danskonsten, eller en person som yrkesmässigt skapar koreografi.
Koreografi innebär konsten att skapa en dans och beskriva dans så att utförandet av dansens olika komponenter, som rörelse, steg och positioner, kan gestaltas till en helhet.