Danslärare/danspedagog

Danslärare/danspedagog

Danslärare som också kallas för danspedagoger eller för dansinstruktörer, lär ut olika former av dans, t.ex streetdans, barndans, klassisk balett, fridans, jazzdans, stepp- och showdans samt gammeldans, folk- och stildanser, sällskapsdans, hip-hop, disco-funk, påldans och/eller improvisation.

Danslärare vägleder sina elever i en konstform och tränar deras kroppsuppfattning, koordinationsförmåga och motorik, stimulerar dem att öva förmågan att uttrycka känslor, tankar och ideér i dansform, övar upp deras rytmkänsla och förmåga att förmedla dansglädje. Det är därför viktigt att danslärare även har kunskaper i anatomi och kan lära ut rätt dansteknik.

Danslärare arbetar på kommunala och privata dansskolor och på studieförbund, men kan också undervisa på förskolor liksom i grundskolan och gymnasieskolan. I gymnasieskolan undervisar danspedagoger främst på estetiska programmets inriktning Dans. Ofta samarbetar danslärare i gemensamma projekt med lärarna i musik och bild.

Anställningsformen för danslärare och danspedagoger kan variera från fast anställning på heltid eller deltid till projektanställning eller timanställning. En del danslärare har egna privata dansskolor, vilket innebär att de är egna företagare. Arbete på kvällar och helger är ganska vanligt och danspedagoger kan även ha flera olika arbetsplatser som de måste resa mellan under en arbetsdag.

Det är vanligt, men inte självklart, att danspedagoger har arbetat som dansare tidigare. En del kombinerar också egen dans med att arbeta som koreografer.

Utbildning

Utbildning till danspedagog finns vid Dans och Cirkushögskolan i Stockholm på Danspedagogutbildningen. Urval sker genom inträdesprov. Utbildningen har sex olika inriktningar. Dessa är Flamenco, Folkdans, Klassisk balett, Jazz, Modern och Nutida dans samt Street. Alla inriktningarna har dock inte antagning varje år. Kontrollera med utbildningsanordnaren vilka inriktningar som har antagning.

Liknande yrken
Idrottslärare>>
Idrottstränare>>
Koreograf>>.

Var god se även information om fler yrken, ex. Cirkelledare>>, Dansare>>, PT>>, Kulturkritiker>> och Militaryfitness instruktör>>.