Musiklärare

Musiklärare

Är du musikalisk och vill ha ett yrke där du kan kombinera ditt intresse för musik med att arbeta med barn och ungdomar. Då kanske du är intresserad av att bli lärare i musik ?

Musiklärare kan arbeta i grundskolan, gymnasieskolan eller folkhögskolan. Du kan också vara musiklärare i en kommunal musik- eller kulturskola eller arbeta med annan frivillig musikundervisning. Det är vanligt att musiklärare i grundskolan och gymnasieskolan kombinerar musikämnet med ett annat ämne. Musiklärare arbetar ofta i många klasser och ibland även på flera skolor.

I kommunala musik- och kulturskolor undervisas barn och ungdomar som spelar instrument eller sjunger på sin fritid. Musiklärare på kommunala musikskolor kan även kallas musikpedagoger eller körpedagoger, de har ofta inte egen musiksal utan åker mellan olika skolor i kommunen.

Rytmikläraren är en musiklärare som använder rörelser till musik i sin undervisning. Den som leder verksamheten i musikskolan kallas ofta musikledare eller musikskolechef.

Utbildning

De som vill bli musiklärare brukar behöva utbiIda sig i ca 7 år (i genomsnitt) efter gymnasiet.
Det finns oIika vägar att gå om man viII bIi behörig musikIärare:
1) Läsa på musiklärarprogrammet. Man läser på någon av musikhögskolorna i Sverige och blir lärare i "sitt instrument", ev biinstrument och "din inriktning" t.ex. ensamble eller ljudteknik.
2) Läsa på lärarprogrammet med inriktning musik som kan finnas på fIera Iärosäten runt om i Sverige och få musik som ett av sina undervisningsämnen. Programmet "Ämneslärare med inriktning mot musik" finns för både årskurs 7-9 på grundskoIan och för gymnasiet på flera olika orter i Sverige.
3) Läsa musik på högskola i minst tre år (t.ex. kandidatexamen i musik) och sedan en kompletterande "lärardel" (PPU, praktisk pedagogisk utbiIdning) efteråt.
De som är verksamma inom musikbranschen föredrar och rekommenderar alternativ nr1. De som går ut från musikhögskola brukar inte ha svårt att få jobb då det är svårt att få tag i behöriga musiklärare.

Viktigt att tänka på:
För antagning till musiklärarutbildningen krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier också som särskild behörighet godkända resultat från särskilda antagningsprov i musik. Antagningsproven omfattar teori, komp, sång och instrumentspel, prov i musiklära och gehör och i ensembleledning. För att klara proven måste man ha en god kunskap i notläsning, musikteori, arrangering och i "ditt egna instrument" och i kompinstrument.
Många sökande har gått en förberedande musikutbildning för att klara proven, t.ex många läser på musikfolkhögskola i 1 eller 2 år innan de klarar proven, och har oftast läst 3 år på musikgymnasium innan dess.
SärskiIda antagningsprov i musik är desamma, oavsett om man väIjer utbiIdningsalternativet 1, 2 eIIer 3 (se ovan).

Övrigt

Du som är intresserad av detta yrke finner förhoppningsvis av intresse att besöka MusikIärarportaIen. Du kan också se information om andra yrken, försIagsvis: konstterapeut>>, sångare>>, TV-producent>>, kuIturvetare>>, kuIturkonsuIent>>, musiker>>musikterapeut>>ljudtekniker>>eventkoordinator>>, cirkelledare>>artist>>

Nyttiga länkar
www.oru.se/en-musiklärare

7 liknande yrke(n)