Dirigent

Dirigent

En dirigent är den som dirigerar till exempel en orkester eller en kör. En dirigent som leder en kör kaIIas ofta för en körIedare.

Dirigentens uppgift är att leda det konstnärliga arbetet och se till att orkestern, eller kören, arbetar som en enhet. 

Dirigent är i grunden Musiker. Hen Ieder en orkester - under repetitionsperioden och under konserter.

De fIesta dirigenter använder en så kaIIad "dirigentpinne", gjord i trä eller ett vitt konstmaterial, plast eller glasfiber, oftast med ett skaft av trä eller kork. Pinnarna, liksom skaftet, utformas i olika längd, tjocklek och vikt alltefter dirigentens önskemål.
Många moderna dirigenter har dock övergått till att bara använda händerna.
En del av dirigentens rörelseschema följer alltid ett mer eller mindre exakt mönster, som talar om för musikerna var i takten de befinner sig, och förbereder dem på olika insatser.
Dirigentens viktigaste arbete utförs dock på repetitionerna, där dirigenten bestämmer hur verket skall interpreteras, tolkas, i avseende på frasering, tempo, dynamik med mera.

Nyttiga länkar
http://hsm.gu.se - högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet;
www.folkhogskola.nu/Kurser/Amnesomraden/Estetiska-kurser/Musikkurser/Komposition - svenska folkhögskoleutbildningar i musik/komposition.

3 liknande yrke(n)