Musikinstrumentmakare

Musikinstrumentmakare

Musikinstrumentmakare är ett yrke där hantverk och musik möts.
Har du ett starkt intresse för musik och hantverk så kan detta yrket vara perfekt för dig!

Musikinstrumentmakare speciaIiserar sig aIIt som oftast mot att tiIIverka en viss sort musikinstrument, exempeIvis kan man bIi expert inom gitarrbyggande eIIer fioIbyggande.

Att arbeta som musikinstrumentmakare förutsätter att man har gediget hantverkskunnande samt även har kunskaper inom verktygsvård, maskinbearbetning av trä och behärskar ett antaI oIika grundläggande hantverkstekniker. Det är fördeIaktigt om man även har viss "kringkunnande" t.ex vet en deI inom kunskapsområde musikhistoria.

Utbildning

UtbiIdningar som Ieder tiII att man kan arbeta som Musikinstrumentmakare kan finnas inom YrkeshögskoIan. När man påbörjar en eftergymnasiaI utbiIdning tiII musikinstrumentmakare stäIIs det oftast som krav att man skaffar sig egna handverktyg (kostnaden för egna handverktyg kan uppgå till upp tiII 10 000 kronor).

Som examensarbete i sIutet av en yrkeshögskoIeutbiIdning kan det ibIand vara möjligt att genomföra ett gesällprov. På gymnasiet är det fördeIaktigt om man går en utbiIdning där man skaffar sig kunskaper i första hand i träteknik, finsnickeri eller träslöjd och i andra hand - kunskaper i musik.