Orgelbyggare

Orgelbyggare

Som orgelbyggare utför man ett hantverk. Varje orgel som byggs är unik och framställs del för del till exempel orgelhus och träpipor. Det är ett arbete som kräver att man är musikintresserad.

När man får en beställning på en orgel kan orgelbyggaren lämna förslag på konstruktion av orgeln. Orgeln kan också ritas av en arkitekt.

Övrigt

Yrket ingår i Myndighetens (Myh, Myndighet för yrkeshögskolan) lista på de så kallade "smala yrken"; vilka andra yrken som i Sverige också räknas till kategorinsmala yrken kan man se på www.myh.se/smala yrken

För mer information se http://hantverksrad.se och www.mastarregistret.se

1 liknande yrke(n)