Ljudtekniker

Ljudtekniker

Ljuddesign i produkter, offentliga och kommersiella miljöer blir allt viktigare. Brinner du för ljud, radio eller musik samt har tekniskt intresse kan yrket ljudtekniker/ljuddesigner vara rätt yrke för dig!

Ljudteknikern som också kallas för ljuddesignern kan syssla med en mängd olika arbetsuppgifter, t.ex kan hen arbeta med film-, musik- och dataspelsljudläggning eller sköta ljudet vid till exempel teater-, film-, TV- och videoproduktioner, radiosändningar och musikkonserter. Arbetet som ljuddesigner/tekniker kräver stort intresse för både musik och teknik.

Ljudtekniker kan arbeta på en mängd skilda arbetsplatser och på olika nivåer. De sköter olika typer av ljudutrustningar vid teatern, och bland annat t.ex radioteatern, eller vid produktion av rörlig bild. De kan också arbeta med radiosändningar, i inspelningsstudio, installationer av ljudanläggningar och mycket annat (olika typer av ljudinstallationer, med radioteater och med ljud till datorspel).

Det är fördelaktigt att som ljudtekniker/ljuddesigner ha kunskap och erfarenhet av olika intervju- och inspelningstekniker, ha kunskap i hur man producerar och sänder radioprogram, reklamspottar och webbljud.

Utbildning

Bra grundutbiIdning finns på gymnasieskolans Estetiska programmet, inriktning Musik>> och på inriktning Estetik och media>>, där även profil "ljuddesignern" eventuellt kan erbjudas.
Passande eftergymnasiaIa utbildningar kan finnas inom yrkeshögskolan och på foIkhögskoIor (inom foIkhögskoIa kan även utbiIdning tiII Ijudtekniker för synskadade finnas). 

Övrigt

Kika gärna även på andra yrkespresentationer - försIagsvis kan du börja med att "kasta ett öga" på yrken Ingenjör>>Musiker>> och Trampare>>.

Nyttiga länkar
http://filmvast.se - hemsidan för "Film i Väst";
www.filmarbetarutbildningen.se - "yrkesporträtt" (möt en yrkesverksam Ljudtekniker inom filmbranschen).

6 liknande yrke(n)