Ljustekniker

Ljustekniker

En ljusteknikers ljussättning fyller olika funktioner, beroende på för vilken uppsättning hen skapar: på konserter, festivaler, teater och andra sorters föreställningar och evenemang.

Efter att ha följt repetitionsarbetet beslutar ljussättaren (ljustekniker) var alla strålkastare ska vara placerade, för att bäst fungera i pjäsen. Vid själva ljussättningarbetet bestäms slutgiltigt vilka lampor som ska lysa, i vilken riktning, med vilken styrka och med vilka färger. Detta för att väcka rätta känslor hos publiken. Ljussättaren är ofta frilansarbetande och arbetar med förberedande uppgifter.

Se gärna en videofiIm "Terese testar teknik" (längd 8min)>>