Ljusdesigner

Ljusdesigner

Ljusdesigners arbetar med dagsljus och elljusär och är experter på betysningstekniken. 

Ett uthålligt samhälle kräver effektiv energianvändning och optimerade belysningsanlägg­ningar, med rätt produktval och med rätt ljus på rätt plats. Detta ökar efterfrågan på välplanerade belysningsanläggningar både inom- och utomhus.

En ljusdesigner - är en person som har erfarenhet och kunskap att utföra belysningsplanering för interiör och/eller exteriör belysning. En ljusdesigner har dokumenterad kunskap och expertis om ljus. En ljusdesigner är ansvarig för hållbarheten och resursanvändningen i sina lösningar.

Belysningstekniken har utvecklats mycket och är nu så avancerad att det behövs specialister för att hantera och hitta de bästa lösningarna. Att involvera ljusdesignern tidigt i byggprocessen kan hjälpa till både ur såväl ett kostnads- som ett designperspektiv.

I ljusdesigners profession ingår det att skapa belysningsanläggningar som fungerar väl tekniskt, är anpassade till brukarens behov, är visuellt komfortabla samt tillför estetik till rummet. Genom att använda sig av ny teknik och minska så kallade ljusföroreningar kan ljusdesigners insatser leda till att både öka trivseln och samtidigt minska energiförbrukningen på våra arbetsplatser och i våra bostäder.

Kopplingen mellan människa och ljus gör även ämnet intressant vad gäller hälsa och välmående. Här har ljusdesignern stora möjligheter att bidra med insatser som kan påverka folkhälsan positivt.

Ljusdesigners kan arbeta på konsultbasis eller som anställda i privata företag eller inom offentlig sektor. Branschorganisationen Svensk Ljusdesigner uppskattar att det kan finnas omkring 250 verksamma ljusdesigners i Sverige. Svensk Ljusdesigner arbetar bland annat med ackrediteringen av ljusdesigners.

Se gärna en videofiIm "Terese testar teknik" (längd 8min)>> och du får också kika på andra yrkespresentationer som t.ex Ingenjör>>, Elingenjör>> och andra yrken inom område Tekniskt arbete.

Utbildning

Det finns två- och treåriga program på högskolenivå inom ämnet "ljusdesign". Det treåriga programmet kan leda till kandidatexamen i Produktutveckling med inrikning Ljusdesign.
Lämpliga utbildningar kan också finnas inom yrkeshögskolan.

2 liknande yrke(n)